DCS30B-3 三头灌装机-B023
 • 主要功能:

  ·有即时工作运行状态指示与时钟显示;

  ·皮重检测启动全方位放桶灌装;

  ·毛重/净重(每桶自动去皮)灌装方式;

  ·自动零位跟踪,桶数量累计与重量累计;

  ·开机自动清零,断电保护装置;

  ·紧急停止保护装置;

  ·误操作可恢复出厂设定;

  ·自带故障检测功能,维护容易

  ·灵活移动,防爆配置,操作简单。

                                                         

  技术指标:

  秤重范围≤10 kg罐桶规格≤直径350×高度400(mm)
  灌装分度值 1g、2g、5g、10g灌装速度12-20 罐/分钟
  电源Ac220∨±10% 50HZ气源0.5Mpa
  准确度等级X (0.5) 级外型尺寸450x1000x1250(mm)