HX-B50-GL25-B B型阀小车
 • 主要功能:

  移动式小车;气动泵抽料;0.22自清洁过滤器,出口配灌装阀组。                                           

  特点:

  气动抽料,自清洁过滤器不用更换滤袋,方更快捷,防爆配置。


  技术参数:

  1.5寸ARO气动泵;100目过滤1分钟80~140kg