HX-B50 气动泵小车
 • 主要功能:

  气动泵是一种新型输送机械,是国内新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。                                                             

  特点:

  ♦由于用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。

  ♦ 在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低。

  ♦ 具有自吸的功能。               

  ♦ 体积小、重量轻,便于移动


  灌装范围00罐桶规格≤直径00×高度00(mm)
  灌装分度值00灌装速度00 罐/分钟
  电源00气源0.5Mpa
  准确度等级00外型尺寸00×00×00(mm)
  功率00